Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST POWDER

509.000 

Bổ sung vào thức ăn, giúp giảm thiểu hàm lượng Amoniac Hấp thu khí độc NH3, H2S, xử lý mùi hôi Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST POWDER

509.000 

Bổ sung vào thức ăn, hấp thụ khí độc Trọng lượng: 1 kg/gói