Hiển thị tất cả 7 kết quả

Chế phẩm sinh học

BIOSOL LIQUID

379.000 

Hấp thu khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Trọng lượng: 1 lít/chai

Chế phẩm sinh học

BIOSOL POWDER

429.000 

Hấp thu khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

JETT BIO

399.000 

Vi sinh xử lý nước ao nuôi cá, ếch, lươn Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

SKYE BIO

369.000 

Men vi sinh phân huỷ mùn bã hữu cơ, sạch đáy ao nuôi Trọng lượng: 250 gram/gói

Chế phẩm sinh học

VER-EDTA

199.000 

Hạ phèn, hấp thu kim loại nặng trong ao nuôi Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST LIQUID

509.000 

Hấp thu xử lý khí độc trong ao nuôi. Trọng lượng: 1 lít/chai

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST POWDER

509.000 

Bổ sung vào thức ăn, hấp thụ khí độc Trọng lượng: 1 kg/gói