Hiển thị tất cả 8 kết quả

Khoáng chất

ACTIMIN

179.000 

Bổ sung khoáng chất cần thiết Bổ sung khoáng chất giúp tôm lột xác nhanh, mau cứng vỏ Trọng lượng: 1 kg/gói

Khoáng chất

CHELATE – OR

299.000 

Cung cấp khoáng đa vi lượng thiết yếu cho tôm cá Bổ sung khoáng chất trong nuôi trồng thủy sản Dung tích: 1 lít/chai

Khoáng chất

ECO – PRO

369.000 

Cung cấp khoáng kích thích tôm lột xác, nhanh cứng vỏ Bổ sung khoáng chất trong ao nuôi Trọng lượng:  5 kg/gói

Khoáng chất

FORTE – R

319.000 

Bổ sung khoáng giúp tôm cứng vỏ, nhanh lột Bổ sung khoáng chất trong nuôi trồng thủy sản Trọng lượng:  5 kg/gói

Khoáng chất

ORGA – R

239.000 

Khoáng tạt bổ sung canxi thiết yếu cho tôm Bổ sung calcium cho ao nuôi Trọng lượng: 5 kg/gói

Khoáng chất

PROCON – R

199.000 

Bổ sung khoáng magie cho ao nuôi Bổ sung khoáng chất trong nuôi trồng thủy sản Trọng lượng:  5 kg/gói

Khoáng chất

RICHMIN

339.000 

Khoáng thiết yếu phòng ngừa cong thân, đục cơ, kích  lột Khoáng phòng ngừa cong thân, đục cơ, kích lột,... Trọng lượng:  5 kg/gói

Khoáng chất

SUPER AKYLA – R

259.000 

Khoáng tăng kiềm, ổn định môi trường nước cho tôm Bổ sung khoáng chất trong ao nuôi Trọng lượng: 5 kg/gói