Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chế phẩm sinh học

BIOSOL LIQUID

379.000 

Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Giải quyết khí độc NH3, NO2, H2S trong ao Trọng lượng: 1 lít/chai

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST LIQUID

509.000 

Hấp thu khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Hấp thu khí độc NH3, H2S, xử lý mùi hôi Trọng lượng: 1 lít/chai

Chế phẩm sinh học

YUCCA BEST POWDER

509.000 

Bổ sung vào thức ăn, giúp giảm thiểu hàm lượng Amoniac Hấp thu khí độc NH3, H2S, xử lý mùi hôi Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

YUCCA ZEO

239.000 

Hấp thu khí độc, làm sạch nước, ổn định tầng đáy   Trọng lượng: 5 kg/gói