Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chế phẩm sinh học

BIOSOL POWDER

429.000 

Hấp thụ khí độc NH3, H2S,.. Cấp cứu tôm nổi đầu Trọng lượng:  1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

BIOSOL POWDER

429.000 

Hấp thu khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Trọng lượng: 1 kg/gói