Hiển thị tất cả 5 kết quả

Chế phẩm sinh học

ASTRO BIO

369.000 

Vi sinh dạng viên xử lý nước, sạch đáy ao hiệu quả Trọng lượng: 250 gram/gói

Chế phẩm sinh học

JETT BIO

399.000 

Vi sinh xử lý nước ao nuôi cá, ếch, lươn Trọng lượng: 1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

RYDER BIO

379.000 

Xử lý chất lơ lửng, cặn bã, váng nhầy trong ao nuôi Vi sinh xử lý nước và đáy ao, hấp thu khí độc NH3, H2S, NO2,... cắt tảo lam Trọng lượng: 250 gram/gói

Chế phẩm sinh học

SKYE BIO

369.000 

Men vi sinh làm sạch nước, đáy ao chuyên dùng. Vi sinh xử lý nước và đáy ao, hấp thu khí độc NH3, H2S, NO2,... cắt tảo lam Trọng lượng: 250 gram/gói

Chế phẩm sinh học

ZUMA BIO

399.000 

Vi sinh viên xử lý đáy ao, duy trì chất lượng nước ao nuôi Vi sinh xử lý nước và đáy ao: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis và enzyme Trọng lượng: 250 gram/gói