Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sản phẩm cho tôm

VER-EDTA

199.000 

Hạ phèn, hấp thụ kim loại nặng trong ao nuôi EDTA 4 muối, hạ phèn, khử kim loại nặng Trọng lượng:  1 kg/gói

Chế phẩm sinh học

VER-EDTA

199.000 

Hạ phèn, hấp thu kim loại nặng trong ao nuôi Trọng lượng: 1 kg/gói