Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chế phẩm sinh học

SKYE BIO

369.000 

Men vi sinh làm sạch nước, đáy ao chuyên dùng. Vi sinh xử lý nước và đáy ao, hấp thu khí độc NH3, H2S, NO2,... cắt tảo lam Trọng lượng: 250 gram/gói

Chế phẩm sinh học

SKYE BIO

369.000 

Men vi sinh phân huỷ mùn bã hữu cơ, sạch đáy ao nuôi Trọng lượng: 250 gram/gói