Hiển thị kết quả duy nhất

Sản phẩm cho tôm

POLYM – R

619.000 

Lắng tụ các chất lơ lững, phù sa giúp tăng lượng oxy hoà tan trong ao Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi Trọng lượng: 5 kg/gói