Hiển thị kết quả duy nhất

Sản phẩm cho tôm

PAC – OR

279.000 

Giúp lắng tụ, trong và sạch nước, giảm lợn cợn Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi Trọng lượng: 5 kg/gói