Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sản phẩm cho tôm

OXY MORE

139.000 

Cung cấp oxy – cấp cứu tôm cá nổi đầu tức thời Cung cấp oxy tức thời cho tôm cá Trọng lượng: 1 kg/xô

Sản phẩm cho cá Koi, cá cảnh & hồ câu

OXY MORE

139.000 

Cung cấp oxy tức thời cho cá Koi, cá cảnh Phân bố lượng oxy đều cho hồ nuôi Trọng lượng: 1kg/xô