Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sản phẩm cho tôm

FREE – OR

189.000 

Khử độc tố còn tồn dư, giảm độ nhớt trong nước Giải độc nước, giảm độ nhớt, váng bọt trên nước ao nuôi Trọng lượng: 1 kg/gói

Xử lý môi trường

FREE – OR

189.000 

Khử váng bọt, kim loại nặng, giảm độ nhớt trong ao nuôi Trọng lượng: 1 kg/gói