Hiển thị kết quả duy nhất

Chế phẩm sinh học

BIOSOL LIQUID

379.000 

Hấp thụ khí độc, cấp cứu tôm cá nổi đầu Giải quyết khí độc NH3, NO2, H2S trong ao Trọng lượng: 1 lít/chai